MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 51762

  HİZMETLERİMİZ

•TASDİKE TABİ İŞLEMLER
•DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
•YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
•MALİ HUKUK HİZMETLERİ
•DİĞER HİZMETLER


TASDİKE TABİ İŞLEMLER
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanname tasdiki (tam tasdik)
KDV İade ve mahsup işlemler tasdiki
İç kaynakların sermayeye eklenmesi tasdiki
Sermaye artışının tespiti raporları
Dernek, Tesis, vakıf muafiyet ve istisna tasdiki işlemleri
Kredilere ilişkin tespit işlemleri
Seyahat acentelerinin turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler
Ham petrol ve petrol ürünleri ithali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler
Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
İşsizlik sigortası fonunun gelir ve giderlerinin denetimi
Servet ve varlık incelemeleri
Erteleme ve taksitlendirme formları hazırlanması
Stok değerleme işlemleri
Stopaj iadesi ile gelir ve kurumlar vergisi başlıkları tasdiki
Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler
Özel beyannameler
Dahilde işleme belgesi tespit ve değerlendirme raporları,
Randıman değerlendirmesine yönelik rapor ve hizmetler
3984 sayılı Radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında Kanun uyarınca RTÜK paylarının ödenmesi işlemleri
4325 Sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi Kanuna Göre Gelir ve Kurumlar Vergisi İndiriminden Yararlanılması için tasdik raporu
Gözetim kapsamındaki ithal ürünler faaliyet Tasdik raporu
Yeminli Mali Müşavirlik mevzuatı çerçevesinde yapılan diğer tam tasdik hizmetleri